1. Threat of new entrants
Question
Value
Is het hebben van schaalvoordelen niet belangrijk in deze tak van business?
Is er een klein kapitaal nodig om tot uw markt toe te treden?
Is de kans op tegenacties van bestaande aanbieders klein?
Kunnen toetreders gebruik maken van bestaande distributiekanalen?
Hebben toetreders toegang tot bestaande of nieuwe technologieën?
Zijn klanten weinig loyaal aan merken?
Kunnen toetreders ook over (overheids-)subsidies beschikken?
Bestaan er geen hoge drempels om van leverancier te wisselen?
2. Bargaining power of Buyers (trade / user)
Is er sprake van een of enkele grote afnemers(groepen)?
Zijn de producten of diensten homogeen van aard (weinig gedifferentieerd)?
Worden de afnemers van uw markt met lage marges geconfronteerd?
Speelt kwaliteit een geringe rol in de koopbeslissingen van uw afnemers?
Hebben de afnemers van uw markt toegang tot informatie (hoge mate van transparantie) over hun leveranciers en hun aanbod?
Is de kans op verticale integratie aanwezig, bijvoorbeeld handel wordt ook producent?
Hebben afnemers eigen (huis-)merken en toegang tot (internationale) productiebronnen?
Is de onderlinge concurrentie hoog tussen afnemers / handel?
3. Bargaining Power of Suppliers
Wordt de bedrijfstak gedomineerd door een enkele leverancier of door een geconcentreerde groep van leveranciers?
Zijn de merken van leveranciers gewild binnen uw markt?
Wordt de productiecapaciteit van de leveranciers in hoge mate benut?
Leveren leveranciers een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit / bewerking / innovatie van producten binnen uw markt?
Worden de leveranciers van uw markt geconfronteerd met lage marges?
Treedt de overheid ook op als leverancier?
Zijn de leveranciers innovatief en hebben zij veel marktkennis?
Leveren zij strategische producten (Kraljic) en weinig routine producten?
4. Threat to Substitute Products or Services
Is de functionaliteit van de substituten beter/uitgebreider dan de bestaande producten/diensten?
Steekt de prijs / prestatie verhouding van de substituten gunstig af met die bestaande producten?
Is het voor de afnemers gemakkelijk om over te stappen op substituten?
Zijn substituten winstgevender en stellen leveranciers zich agressief op?
Komen er steeds meer acceptabele alternatieven, imitaties, plagiaten op de markt?
Zijn/komen er alternatieve technologieën, modellen of materialen op de markt?
Zijn/komen er alternatieve distributiewijzen beschikbaar, zoals internet, downloads?
Is de productlevenscyclus kort of wordt deze korter En is het aandeel nieuwe producten groot?
5. Rivalry between existing competitors
Is er sprake van een niet of nauwelijks groeiende marktsituatie?
Zijn de producten/diensten op uw markt homogeen van aard en worden er weinig complementaire producten aangeboden?
Zijn er veel bedrijven met dezelfde grootte en gelijke concurrentiepositie?
Zijn uittredingsbarriëres hoog? (bijv. moeilijk om activiteiten te staken)?
Ontbreken er strategische relaties (samenwerkingsverbanden) tussen concurrenten?
Is de markt al internationaal gericht, dus nieuwe toetreders hebben zich recent al gemeld?
Neemt de stroom van goedkope alternatieven, imitaties, plagiaten toe?
Zijn de aanbieders volume-gericht en minder gericht op winstmarge?
PREVIEW
Automatically saved on: 04 April 2020 - 11:15
    Threat entrants
   
     
Power of suppliers
Competition intensity
Power of buyers
       
    Threat substitutes